Kieruję się zasadą przejrzystości w kontaktach z Klientem, w tym w zakresie zasad rozliczeń finansowych. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie na początku współpracy, a jego wysokość uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy, pilności podjęcia działań, a także przewidywanego nakładu pracy.