Kancelaria Adwokacka Adwokat Sandra Gąsior prowadzi również szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i handlowego. Proponowana  tematyka szkoleń dotyczy między innymi: interpretacji obowiązków/uprawnień pracowników/pracodawców wynikających z kodeksu prawa pracy, wdrożenia procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zasad prowadzenia działalności gospodarczej
w różnych formach organizacyjnych z uwzględnieniem formy opodatkowania. Niemniej jednak zakres oraz tematyka szkoleń będzie dostosowywana do potrzeb Klientów. Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób indywidualnych, ale także przedsiębiorców.

Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Opolskim, Wydział Prawa i Administracji oraz na Politechnice Opolskiej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, jak również w przedmiocie przeprowadzania szkoleń z przedsiębiorcami. Staram się zaprezentować dane zagadnienie prawne w przystępny i przejrzysty sposób.
W głównej mierze odwołuję się do praktyki, aby można było wykorzystać w przyszłości zdobytą wiedzę w konkretnej branży.