Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne oraz reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej, urzędami w sprawach:

Prawo karne

 • obrona podejrzanego oraz oskarżonego;
 • reprezentacja pokrzywdzonego;
 • umorzenie postępowania karnego;
 • sprawy o wykroczenie;
 • sprawy karno – skarbowe.

Prawo karne wykonawcze

 • dozór elektroniczny;
 • przerwa w odbywaniu kary;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • odroczenie wykonania kary;
 • pomoc osobom skazanym.

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja;
 • świadczenia alimentacyjne oraz kontakty z dzieckiem;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej);
 • podział majątku dorobkowego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Prawo cywilne

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (służebność, droga konieczna, użytkowanie, własność, współwłasność, zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenia);
 • sprawy o zapłatę;
 • odszkodowanie oraz zadośćuczynienie;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • sprawy o eksmisje;
 • sprawy konsumenckie;
 • sprawy wieczystoksięgowe;
 • ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
 • przyjęcie oraz odrzucenie spadku;
 • długi spadkowe;
 • sprawy o zachowek;
 • polecenie i zapis;
 • dziedziczenie testamentowe i ustawowe.

Prawo pracy

 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy;
 • sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy;
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia;
 • sporządzenia regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi;
 • odpowiedzialność pracownika i pracodawcy.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • negocjacje umów;
 • sporządzanie projektów umów;
 • dochodzenie należności;
 • rejestracja i przekształcanie spółek;
 • doradztwo biznesowe.

Prawo administracyjne

 • sporządzenie odwołania od decyzji administracyjnych;
 • sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo medyczne

 • pomoc prawna dla lekarzy i pacjentów;
 • sprawy o błąd w sztuce lekarskiej.

Obsługa prawna firm

 • zagadnienia korporacyjne;
 • dokonywanie zmian statutów oraz umów spółek;
 • bieżąca pomoc prawna związana z działalnością gospodarczą.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Skontaktuj się z Nami za korzystając z formularza: