Kancelaria stosuje cztery systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie za poradę prawną
  • honorarium ryczałtowe w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności bądź prowadzenie sprawy;
  • wynagrodzenie godzinowe, a zatem wysokość honorarium jest uzależniona od ilości niezbędnego czasu poświęconego na wykonanie powierzonych przez Klienta czynności;
  • wynagrodzenie stałe, w formie miesięcznego ryczałtu (dedykowane w głównej mierze przy długofalowej współpracy/obsłudze prawnej).

Wysokość honorarium odpowiada charakterowi pracy jak również sytuacji osobistej oraz majątkowej Klienta, wobec czego istnieje możliwość rozłożenia na raty płatności wynagrodzenia.