Dzięki posiadanym uprawnieniom adwokata oraz mediatora mogę pomagać Klientom rozwiązywać spory poza salą sądową. Mediacje służą wypracowaniu porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Pozwalają na osiągnięcie zadowalających rezultatów bez konieczności korzystania niejednokrotnie z kosztownej i czasochłonnej drogi sądowej.

Prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych, karnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Współpracuje z Fundacją Mediatio.

Więcej informacji na temat mediacji i ich zalet mogą Państwo znaleźć w artykule mojego autorstwa: „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych na przykładzie mediacji”. Zapraszam do zapoznania się z treścią.