Ukończyłam z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim, a także ekonomiczne na Politechnice Opolskiej, uzyskując tytuł magistra. Jestem również absolwentką studiów licencjackich na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”.

Odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, zdobywając doświadczenie zawodowe w renomowanych opolskich kancelariach adwokackich,
a następnie złożyłam egzamin zawodowy i tym samym uzyskałam uprawnienia adwokata.

Od 2020 r. posiadam uprawnienia mediatora, co pozwala mi na świadczenie pomocy również w zakresie polubownego, pozasądowego rozwiązywania sporów.

Poza pracą zawodową rozwijam się także naukowo. Jestem doktorantką na Uniwersytecie Opolskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu nauk prawnych. Współpracuję z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej jako nauczyciel akademicki. Jestem autorką jak też współautorką kilkunastu publikacji naukowych oraz czynnym uczestnikiem konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Prywatnie miłośniczka skandynawskiej literatury i kinematografii, a także odkrywania nowych zakątków świata.